0

VIDEO LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHÁT SÓNG TRÊN HTV4

Do các file dữ liệu quá lớn, đôi khi server bị quá tải, không thể xem hoặc download được, nếu xem không được thì hãy chọn xem vào một thời gian khác

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 01+02 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 03+04 - NGUYÊN HÀM
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 05+06OTDH 2009 -TOÁN HỌC - BÀI 07+08
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 09+10

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 11+12 - TÍCH PHÂN VÀ PHÉP ĐỔI BIẾN SỐ
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 13+14
OTDH 2009 -TOÁN HỌC - BÀI 15+16
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 17+18
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 19+20

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 21+22
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 23+24
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 25+26
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 27+28

OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 29+30
OTDH 2009 - TOÁN HỌC - BÀI 31+32

OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 77+78
OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 81+82
OTDH2008 - TOÁN HỌC - BÀI 83+84
Trang nguồn của các video trên HTV4:
http://www.htv4.vn/pages/MediaLibrary.aspx?Me=2&Sub=9&Bra=330
Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Facebook Add To Yahoo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

»Post a Comment.
»Please don't spam on here.

 
Đề Thi | Ôn Thi ĐH-CĐ | Thi Thử | Xem Điểm | Ebook

COPYRIGHT © 2010 DAPANDETHI.BLOGSPOT.COM

Theme By Press75.com FIFOX: Ý KIẾN CỦA BẠN